Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Vendredi 29 Aout 2014 - 12h30
23 - 16
 Toshiba Fuchu Brave Lupus  NTT Shining Arcs

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
18
  Masataka Mikami
1
  Ryutaro Ueda

20
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Hiroki Yuhara
2
  Ryo Miura

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takuma Asahara
3
  Nobuji Saito

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kyosuke Kajikawa
4
  Masataka Tsuruya
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Eiri Nakada
5
  Naoto Sugiura

22
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Steven Bates
6
  Kosuke Yamashita
-- -- -- --
-- -- -- --
  Michael Leitch
7
  Noriya Kobayashi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yota Mochizuki
8
  Amanaki Mafi

18
-- -- -- --
-- 2 3 --
  Takahiro Ogawa
9
  Hayato Nishibashi
-- -- -- 1
1 -- -- --
  Toshiaki Hirose
10
  Elton Thomas Jantjies

21
-- 2 -- --
-- -- -- --
  Shuhei Oshima
11
  Hiraku Tomoigawa
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Richard Kahui
12
  Yuya Mizoguchi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tomohiro Senba
13
  Jegal Bin
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Takehisa Usuzuki
14
  Ryo Tsuruda
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Daisuke Natsui
15
  Daiki Numajiri

17
-- -- -- --
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY