Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 16 Janvier 2016
32 - 21
 Toyota Verblitz  NTT Shining Arcs
Essai
S.Yates (7')
R.Smith (38',61')
M.Hikosaka (45')
Transformation
T.Monji (7',38',61')
Penalité
T.Monji (16',22')
Carton
Y.Takahashi (72')
Essai
T.Suto (11')
K.Kikuchi (43')
T.Ishibashi (73')
Transformation
E.Jantjies (11',43')
J.Ogura (73')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
17
  Kohei Yoshida
1
  Ryutaro Ueda

19
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Ryota Ueno
2
  Takuru Suto
-- -- -- 1
2 -- -- --
  Ruan-Henry Smith
3
  Shinsuke Ono

20
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Tomoaki Taniguchi
4
  Masaru Ishigami

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Toshizumi Kitagawa
5
  Makoto Mayahara
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kota Makihara
6
  Noriya Kobayashi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Koichi Sugimoto
7
  Shokei Kin
-- -- -- --
-- -- -- --
  Taiyo Ando
8
  Amanaki Mafi

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ippei Asada
9
  Hayato Nishibashi

16
-- -- -- --
-- 3 2 --
  Takaya Monji
10
  Elton Thomas Jantjies

18
-- -- 2 --
-- -- -- --
  Yuki Kido
11
  Kouichiru Kikuchi
-- -- -- 1
-- -- -- --
18
  Silivenusi Taumoepeau
12
  Takuya Ishibashi
-- -- -- 1
1 -- -- --
20
  Steven Yates
13
  Jegal Bin

22
-- -- -- --
1 -- -- --
  Masakatsu Hikosaka
14
  Ryo Tsuruda
-- -- -- --
-- -- -- --
  Robbie Robinson
15
  Kazushi Hano
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
4
  Tatsuya Araki
16
  Tasuku Koizumi

9
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Yosuke Takahashi
17
  Willie Britz

4
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Yoshizumi Takeda
18
  Junpei Ogura

10
-- -- 1 --
-- -- -- --
2
  Yoshikatsu Hikosaka
19
  Naoto Tanemoto

1
-- -- -- --
-- -- -- --
13
  Kaoru Matsushita
20
  Nobuji Saito

3
-- -- -- --
 
21
  Daisuke Kurihara

8
-- -- -- --
 
22
  Brackin Karauria-Henry

13
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Steven Yates
07' 5 - 0
 Takaya Monji
07' 7 - 0
7 - 5 11'
 Takuru Suto
7 - 7 11'
 Elton Thomas Jantjies
 Takaya Monji
16' 10 - 7
 Takaya Monji
22' 13 - 7
37'
Hayato Nishibashi

Tasuku Koizumi
 Ruan-Henry Smith
38' 18 - 7
 Takaya Monji
38' 20 - 7
20 - 12 43'
 Kouichiru Kikuchi
20 - 14 43'
 Elton Thomas Jantjies
Tomoaki Taniguchi

Tatsuya Araki
44'
 Masakatsu Hikosaka
45' 25 - 14
Kohei Yoshida

Yosuke Takahashi
47'
56'
Masaru Ishigami

Willie Britz
56'
Elton Thomas Jantjies

Junpei Ogura
 Ruan-Henry Smith
61' 30 - 14
 Takaya Monji
61' 32 - 14
Silivenusi Taumoepeau

Yoshizumi Takeda
62'
65'
Amanaki Mafi

Daisuke Kurihara
65'
Jegal Bin

Brackin Karauria-Henry
65'
Ryutaro Ueda

Naoto Tanemoto
65'
Shinsuke Ono

Nobuji Saito
 Yosuke Takahashi
72'
32 - 19 73'
 Takuya Ishibashi
32 - 21 73'
 Junpei Ogura
Ryota Ueno

Yoshikatsu Hikosaka
74'
Steven Yates

Kaoru Matsushita
77'
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY