Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Vendredi 30 Septembre 2016 - 12h30
42 - 14
 Panasonic Wildknights  NTT Shining Arcs
Essai
A.Sakate (19')
D.Heenan (25')
Y.Sasakura (44')
R.Buckman (50')
T.Kitagawa (80')
Transformation
B.Barnes (19',25',44')
Y.Fujita (80')
Penalité
B.Barnes (6',10',30')
Carton
Y.Sasakura (60')
Essai
S.Gates (58')
K.Yamashita (70')
Transformation
J.Ogura (58',70')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
  Keita Inagaki
1
  Kabuto Anoku

20
-- -- -- --
1 -- -- --
20
  Atsushi Sakate
2
  Naoto Tanemoto

16
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Naoki Kawamata
3
  Yuto Sato

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kotaro Yatabe
4
  Naoto Sugiura

17
-- -- -- --
1 -- -- --
22
  Daniel Heenan
5
  Isaac Ross

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Masaki Tani
6
  Kousuke Yamashita
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Shinsuke Nunomaki
7
  Daisuke Kurihara
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Ryu Koliniasi Holani
8
  Amanaki Mafi
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Fumiaki Tanaka
9
  Hayato Nishibashi

23
-- -- -- --
-- 3 3 --
18
  Berrick Barnes
10
  Junpei Ogura
-- -- 2 --
-- -- -- --
  Kenki Fukuoka
11
  Kouichiru Kikuchi

19
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yasuki Hayashi
12
  Takuya Ishibashi
-- -- -- --
1 -- -- --
  Richard Buckman
13
  Brackin Karauria-Henry

18
-- -- -- --
1 -- -- --
  Tomoki Kitagawa
14
  Jegal Bin
-- -- -- --
1 -- -- --
  Yasutaka Sasakura
15
  Kazushi Hano
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
8
  Ryota Hasegawa
16
  Ryo Miura

2
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Asaleli Valu
17
  Noriya Kobayashi

4
-- -- -- --
-- 1 -- --
10
  Yoshizaku Fujita
18
  Shane Edwards Gates

13
-- -- -- 1
-- -- -- --
9
  Keisuke Uchida
19
  Tasuku Koizumi

11
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Shota Horie
20
  Ryutaro Ueda

1
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Keisuke Moriya
21
  Naoya Kai

3
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Yoichi Ijima
22
  Willie Britz

5
-- -- -- --
 
23
  Hiraku Tomoigawa

9
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Berrick Barnes
06' 3 - 0
 Berrick Barnes
10' 6 - 0
 Atsushi Sakate
19' 11 - 0
 Berrick Barnes
19' 13 - 0
 Daniel Heenan
25' 18 - 0
 Berrick Barnes
25' 20 - 0
 Berrick Barnes
30' 23 - 0
 Yasutaka Sasakura
44' 28 - 0
 Berrick Barnes
44' 30 - 0
47'
Naoto Tanemoto

Ryo Miura
 Richard Buckman
50' 35 - 0
Ryu Koliniasi Holani

Ryota Hasegawa
51'
52'
Naoto Sugiura

Noriya Kobayashi
52'
Brackin Karauria-Henry

Shane Edwards Gates
56'
Kouichiru Kikuchi

Tasuku Koizumi
35 - 5 58'
 Shane Edwards Gates
35 - 7 58'
 Junpei Ogura
 Yasutaka Sasakura
60'
60'
Yuto Sato

Naoya Kai
60'
Isaac Ross

Willie Britz
Naoki Kawamata

Asaleli Valu
60'
Berrick Barnes

Yoshizaku Fujita
60'
60'
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
63'
Hayato Nishibashi

Hiraku Tomoigawa
Fumiaki Tanaka

Keisuke Uchida
66'
35 - 12 70'
 Kousuke Yamashita
35 - 14 70'
 Junpei Ogura
Yasuki Hayashi

Keisuke Moriya
73'
Atsushi Sakate

Shota Horie
73'
Daniel Heenan

Yoichi Ijima
76'
 Tomoki Kitagawa
80' 40 - 14
 Yoshizaku Fujita
80' 42 - 14
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY