Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Samedi 3 Decembre 2016 - 06h00
29 - 5
 Suntory Sungoliath  NTT Shining Arcs
Essai
K.Ono (5')
H.Tui (13',43')
G.Smith (40')
Transformation
K.Ono (5',13',43')
Penalité
K.Ono (23')
Essai
H.Nishibashi (59')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
20
  Shintaro Ishihara
1
  Kabuto Anoku

20
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Yusuki Aoki
2
  Ryo Miura

21
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Genki Sudo
3
  Yuto Sato

16
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Joe Wheeler
4
  Shingo Nakashima

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shinya Makabe
5
  Willie Britz
-- -- -- --
2 -- -- --
  Hendrik Tui
6
  Masataka Tsuruya
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Masakatsu Nishikawa
7
  Daisuke Kurihara
-- -- -- --
1 -- -- --
  George Smith
8
  Amanaki Mafi

23
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yutaka Nagare
9
  Hiraku Tomoigawa

19
-- -- -- --
1 3 1 --
  Kosei Ono
10
  Junpei Ogura
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shota Emi
11
  Kouichiru Kikuchi

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryoto Nakamura
12
  Takuya Ishibashi
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Nigel Ah Wong
13
  Brackin Karauria-Henry

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takaaki Nakazuru
14
  Ryo Tsuruda
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Go Aruga
15
  Yusuke Ogawa
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
15
  Kotaro Matsushima
16
  Naoyuki Narayama

3
-- -- -- --
-- -- -- --
7
  Juntaro Takemoto
17
  Shokei Kin

4
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Shunta Nakamura
18
  Tasuku Koizumi

11
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Kensuke Hatakeyama
19
  Hayato Nishibashi

9
-- -- -- 1
-- -- -- --
1
  Yukio Morikawa
20
  Ryutaro Ueda

1
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Atsushi Hiwasa
21
  Naoto Tanemoto

2
-- -- -- --
-- -- -- --
13
  Derek Carpenter
22
  Shane Edwards Gates

13
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Koji Shinozuka
23
  Rahboni Warren-Vosayaco

8
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Kosei Ono
05' 5 - 0
 Kosei Ono
05' 7 - 0
 Hendrik Tui
13' 12 - 0
 Kosei Ono
13' 14 - 0
 Kosei Ono
23' 17 - 0
 George Smith
40' 22 - 0
Go Aruga

Kotaro Matsushima
41'
 Hendrik Tui
43' 27 - 0
 Kosei Ono
43' 29 - 0
Masakatsu Nishikawa

Juntaro Takemoto
46'
48'
Yuto Sato

Naoyuki Narayama
48'
Shingo Nakashima

Shokei Kin
Yusuki Aoki

Shunta Nakamura
50'
Genki Sudo

Kensuke Hatakeyama
50'
53'
Kouichiru Kikuchi

Tasuku Koizumi
53'
Hiraku Tomoigawa

Hayato Nishibashi
54'
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
Shintaro Ishihara

Yukio Morikawa
54'
Yutaka Nagare

Atsushi Hiwasa
56'
29 - 5 59'
 Hayato Nishibashi
61'
Ryo Miura

Naoto Tanemoto
61'
Brackin Karauria-Henry

Shane Edwards Gates
66'
Amanaki Mafi

Rahboni Warren-Vosayaco
Nigel Ah Wong

Derek Carpenter
69'
Joe Wheeler

Koji Shinozuka
79'
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY