Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Dimanche 11 Decembre 2016 - 05h00
33 - 19
 Toyota Shokki Shuttle  NTT Shining Arcs
Essai
M.Gerrard (8')
K.Takeuchi (21')
B.Saunders (44')
K.Matsui (53')
S.Greene (63')
Transformation
S.Greene (8',21',44',53')
Essai
R.Tsuruda (11')
K.Anoku (66')
K.Hano (73')
Transformation
J.Ogura (11',66')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
  Yuki Namioka
1
  Kabuto Anoku

22
-- -- -- 1
-- -- -- --
20
  Shinsuke Yoshida
2
  Ryo Miura

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yoshihisa Kawasaki
3
  Shinsuke Ono

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Toshiki Fujii
4
  Hiroyuki Mezaki

20
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Tsuyoshi Matsuoka
5
  Willie Britz
-- -- -- --
-- -- -- --
  Sione Vatuvei
6
  Masataka Tsuruya

23
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takuya Takeuchi
7
  Shokei Kin
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryan Kankowski
8
  Amanaki Mafi
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Daiki Konishi
9
  Hayato Mitsui

17
-- -- -- --
1 4 -- --
  Sam Greene
10
  Junpei Ogura
-- -- 2 --
-- -- -- --
18
  Kilryong So
11
  Kouichiru Kikuchi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hitoshi Matsumoto
12
  Yuya Mizoguchi

21
-- -- -- --
1 -- -- --
  Benjamin Saunders
13
  Brackin Karauria-Henry

18
-- -- -- --
1 -- -- --
  Kento Matsui
14
  Ryo Tsuruda
-- -- -- 1
1 -- -- --
19
  Mark Gerrard
15
  Kazushi Hano
-- -- -- 1
REMPLACANTS
-- -- -- --
21
  Yuji Hasegawa
16
  Naoyuki Narayama

3
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Ryoya Shimohira
17
  Hayato Nishibashi

9
-- -- -- --
-- -- -- --
11
  Joseph Wilson Vaka
18
  Shane Edwards Gates

13
-- -- -- --
-- -- -- --
15
  Yasunori Katagiri
19
  Takuru Suto

2
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Hiroshi Murakawa
20
  Shingo Nakashima

4
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Sosiceni Tokoqio
21
  Daiki Numajiri

12
-- -- -- --
 
22
  Ryutaro Ueda

1
-- -- -- --
 
23
  Kosuke Yamashita

6
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Mark Gerrard
08' 5 - 0
 Sam Greene
08' 7 - 0
Tsuyoshi Matsuoka

Yuji Hasegawa
09'
7 - 5 11'
 Ryo Tsuruda
7 - 7 11'
 Junpei Ogura
 Kento Takeuchi
21' 12 - 7
 Sam Greene
21' 14 - 7
 Benjamin Saunders
44' 19 - 7
 Sam Greene
44' 21 - 7
53'
Shinsuke Ono

Naoyuki Narayama
 Kento Matsui
53' 26 - 7
 Sam Greene
53' 28 - 7
55'
Hayato Mitsui

Hayato Nishibashi
55'
Brackin Karauria-Henry

Shane Edwards Gates
56'
Ryo Miura

Takuru Suto
Daiki Konishi

Ryoya Shimohira
61'
Kilryong So

Joseph Wilson Vaka
61'
61'
Hiroyuki Mezaki

Shingo Nakashima
 Sam Greene
63' 33 - 7
64'
Yuya Mizoguchi

Daiki Numajiri
33 - 12 66'
 Kabuto Anoku
33 - 14 66'
 Junpei Ogura
33 - 19 73'
 Kazushi Hano
Yuji Hasegawa

Sosiceni Tokoqio
74'
Mark Gerrard

Yasunori Katagiri
74'
Shinsuke Yoshida

Hiroshi Murakawa
74'
79'
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
79'
Masataka Tsuruya

Kosuke Yamashita
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY