Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Vendredi 7 Septembre 2018 - 12h30
18 - 20
 NTT Shining Arcs  Suntory Sungoliath
Essai
R.Ueda (31')
B.Karauria-Henry (73')
Transformation
J.Ogura (73')
Penalité
J.Ogura (40',49')
Carton
S.Kin (56')
R.Miura (78')
Essai
Y.Kajimura (14',57')
Transformation
H.Tamura (14',57')
Penalité
H.Tamura (3',11')
Carton
H.Tui (67')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
1 -- -- --
19
  Ryutaro Ueda
1
  Kosuke Horikoshi

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryo Miura
2
  Shunta Nakamura

17
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Rui Sannomiya
3
  Shinnosuke Kakinaga

20
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Shingo Nakashima
4
  Joe Wheeler
-- -- -- --
-- -- -- --
  Isaac Ross
5
  Jordan Smiler

18
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Rob Kruger
6
  Hendrik Tui
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shokei Kin
7
  Masakatsu Nishikawa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Willie Britz
8
  Sean McMahon

16
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Ryo Tsuruda
9
  Yutaka Nagare
-- -- -- --
-- -- -- --
  Garth Graham April
10
  Hikaru Tamura

21
-- 2 2 --
-- -- -- --
  Kai Ishii
11
  Seiya Ozaki
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Takuya Ishibashi
12
  Yusuke Kajimura
-- -- -- 2
-- -- -- --
  Shane Edwards Gates
13
  Daishi Murata
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kazushi Hano
14
  Shuhei Narita
-- -- -- --
-- 1 2 --
  Junpei Ogura
15
  Kotaro Matsushima
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
3
  Murphy Leilua
16
  Naoki Ozawa

8
-- -- -- --
-- -- -- --
6
  Masataka Tsuruya
17
  Takuya Kitade

2
-- -- -- --
1 -- -- --
12
  Brackin Karauria-Henry
18
  Koji Iino

5
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Kabuto Anoku
19
  Yukio Morikawa

1
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Daisuke Kurihara
20
  Kensuke Hatakeyama

3
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Atsushi Yumoto
21
  Ryoto Nakamura

10
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
0 - 3 03'
 Hikaru Tamura
0 - 6 11'
 Hikaru Tamura
0 - 11 14'
 Yusuke Kajimura
0 - 13 14'
 Hikaru Tamura
20'
Sean McMahon

Naoki Ozawa
 Ryutaro Ueda
31' 5 - 13
 Junpei Ogura
40' 8 - 13
41'
Shunta Nakamura

Takuya Kitade
Rui Sannomiya

Murphy Leilua
49'
 Junpei Ogura
49' 11 - 13
Rob Kruger

Masataka Tsuruya
53'
 Shokei Kin
56'
11 - 18 57'
 Yusuke Kajimura
11 - 20 57'
 Hikaru Tamura
Takuya Ishibashi

Brackin Karauria-Henry
60'
61'
Jordan Smiler

Koji Iino
65'
Kosuke Horikoshi

Yukio Morikawa
Ryutaro Ueda

Kabuto Anoku
65'
65'
Shinnosuke Kakinaga

Kensuke Hatakeyama
67'
 Hendrik Tui
67'
Hikaru Tamura

Ryoto Nakamura
Shingo Nakashima

Daisuke Kurihara
68'
Ryo Tsuruda

Atsushi Yumoto
73'
 Brackin Karauria-Henry
73' 16 - 20
 Junpei Ogura
73' 18 - 20
 Ryo Miura
78'
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY