Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Dimanche 7 Octobre 2018 - 06h00
34 - 31
 NEC Green Rockets  NTT Shining Arcs
Essai
G.Risale (3')
M.Nemani (22')
T.Goto (25')
S.Higginbotham (31')
Transformation
Y.Morita (3',22',25',31')
Penalité
Y.Morita (19',64')
Essai
B.Karauria-Henry (15',80')
K.Ishii (40',53')
R.Warren-Vosayaco (59')
Transformation
G.April (15',40',80')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
20
  Sunao Takizawa
1
  Ryutaro Ueda

17
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Yosuke Usui
2
  Ryo Miura

19
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Takahiro Doi
3
  Rui Sannomiya

21
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yoshida Hosoda
4
  Shingo Nakashima

22
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Sanaila Junior Waqa
5
  Isaac Ross
-- -- -- --
1 -- -- --
  Scott Higginbotham
6
  Willie Britz
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tatsuru Owada
7
  Shokei Kin
-- -- -- --
1 -- -- --
  George Risale
8
  Rahboni Warren-Vosayaco

18
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Daiki Nakajima
9
  Ryo Tsuruda

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Stephen Donald
10
  Garth Graham April
-- -- 3 --
-- -- -- --
  Ryuta Iiyama
11
  Kai Ishii
-- -- -- 2
-- 4 2 --
  Yosuke Morita
12
  Takuya Ishibashi
-- -- -- --
1 -- -- --
16
  Maritino Nemani
13
  Brackin Karauria-Henry
-- -- -- 2
1 -- -- --
22
  Teruya Goto
14
  Kazushi Hano
-- -- -- --
-- -- -- --
  Koichi Matsura
15
  Junpei Ogura

16
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
13
  Amanaki Savieti
16
  Yuki Ikeda

15
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Shin Kawamura
17
  Kabuto Anoku

1
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Taro Kenjo
18
  Rob Kruger

8
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Mao Enoki
19
  Takayoshi Haku

2
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Toshiaki Maejima
20
  Atsushi Yumoto

9
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Shoji Tanaka
21
  Shotaro Hirai

3
-- -- -- --
-- -- -- --
14
  Hiromasa Yoshihiro
22
  Kousuke Yamashita

4
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 George Risale
03' 5 - 0
 Yosuke Morita
03' 7 - 0
7 - 5 15'
 Brackin Karauria-Henry
7 - 7 15'
 Garth Graham April
 Yosuke Morita
19' 10 - 7
 Maritino Nemani
22' 15 - 7
 Yosuke Morita
22' 17 - 7
 Teruya Goto
25' 22 - 7
 Yosuke Morita
25' 24 - 7
 Scott Higginbotham
31' 29 - 7
 Yosuke Morita
31' 31 - 7
Maritino Nemani

Amanaki Savieti
35'
35'
Junpei Ogura

Yuki Ikeda
31 - 12 40'
 Kai Ishii
31 - 14 40'
 Garth Graham April
31 - 19 53'
 Kai Ishii
57'
Ryutaro Ueda

Kabuto Anoku
31 - 24 59'
 Rahboni Warren-Vosayaco
Yosuke Usui

Shin Kawamura
60'
Sanaila Junior Waqa

Taro Kenjo
60'
64'
Rahboni Warren-Vosayaco

Rob Kruger
 Yosuke Morita
64' 34 - 24
67'
Ryo Miura

Takayoshi Haku
Takahiro Doi

Mao Enoki
67'
75'
Rui Sannomiya

Shotaro Hirai
75'
Shingo Nakashima

Kousuke Yamashita
Sunao Takizawa

Toshiaki Maejima
75'
75'
Ryo Tsuruda

Atsushi Yumoto
Yoshida Hosoda

Shoji Tanaka
77'
Teruya Goto

Hiromasa Yoshihiro
79'
34 - 29 80'
 Brackin Karauria-Henry
34 - 31 80'
 Garth Graham April
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY