Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Samedi 13 Octobre 2018 - 07h00
36 - 38
 NTT Shining Arcs  Toyota Verblitz
Essai
R.Ueda (14')
S.Nakashima (17',23')
R.Warren-Vosayaco (69')
A.Yumoto (73')
Transformation
G.April (17',23')
K.Hano (69',73')
Penalité
G.April (3')
Essai
S.Yates (4')
Y.Okada (20',38',51')
M.Hikosaka (27')
J.Henry (57')
Transformation
L.Cronje (20',27',38',51')
Carton
C.Wegner (67')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
1 -- -- --
18
  Ryutaro Ueda
1
  Shogo Miura

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryo Miura
2
  Yoshikatsu Hikosaka

18
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Rui Sannomiya
3
  Yoto Ioki
-- -- -- --
2 -- -- --
  Shingo Nakashima
4
  Daniel Pieter (Reniel) Hugo

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Isaac Ross
5
  Jason Howell Jenkins
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Rob Kruger
6
  Shneil Singh
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shokei Kin
7
  Olive Taufa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Willie Britz
8
  Kyo Yoshida

19
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Ryo Tsuruda
9
  Kaito Shigeno
-- -- -- --
-- 2 1 --
19
  Garth Graham April
10
  Lionel Cronje
-- -- 4 --
-- -- -- --
  Kai Ishii
11
  Jamie Henry
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Takuya Ishibashi
12
  Male Sau
-- -- -- --
-- -- -- --
  Brackin Karauria-Henry
13
  Steven Yates
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Yuki Ikeda
14
  Yuki Okada
-- -- -- 3
-- 2 -- --
  Kazushi Hano
15
  Gio Giaan Aplon
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
3
  Shotaro Hirai
16
  Kohei Yoshida

1
-- -- -- --
1 -- -- --
6
  Rahboni Warren-Vosayaco
17
  Carl Wegner

4
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Kabuto Anoku
18
  Yuki Uchida

2
-- -- -- --
-- -- -- --
10
  Hiraku Tomoigawa
19
  Joji Sato

8
-- -- -- --
1 -- -- --
9
  Atsushi Yumoto
20
 
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Garth Graham April
03' 3 - 0
3 - 5 04'
 Steven Yates
 Ryutaro Ueda
14' 8 - 5
 Shingo Nakashima
17' 13 - 5
 Garth Graham April
17' 15 - 5
15 - 10 20'
 Yuki Okada
15 - 12 20'
 Lionel Cronje
 Shingo Nakashima
23' 20 - 12
 Garth Graham April
23' 22 - 12
22 - 17 27'
 Masakatsu Hikosaka
22 - 19 27'
 Lionel Cronje
22 - 24 38'
 Yuki Okada
22 - 26 38'
 Lionel Cronje
Rui Sannomiya

Shotaro Hirai
46'
22 - 31 51'
 Yuki Okada
22 - 33 51'
 Lionel Cronje
Rob Kruger

Rahboni Warren-Vosayaco
53'
22 - 38 57'
 Jamie Henry
58'
Shogo Miura

Kohei Yoshida
58'
Daniel Pieter (Reniel) Hugo

Carl Wegner
Ryutaro Ueda

Kabuto Anoku
58'
Garth Graham April

Hiraku Tomoigawa
58'
Ryo Tsuruda

Atsushi Yumoto
58'
67'
 Carl Wegner
69'
Yoshikatsu Hikosaka

Yuki Uchida
 Rahboni Warren-Vosayaco
69' 27 - 38
 Kazushi Hano
69' 29 - 38
 Atsushi Yumoto
73' 34 - 38
 Kazushi Hano
73' 36 - 38
77'
Kyo Yoshida

Joji Sato
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY