Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon D2
Dimanche 19 Janvier 2020 - 06h00
0 - 74
 Kurita Water Gush  Kintetsu Liners

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
  Hyong Ji Kim
1
  Daiki Toyoda

18
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Atsushi Maeda
2
  Atsushi Kashimoto

17
-- -- -- 1
-- -- -- --
18
  Masachi Debuchi
3
  Tomoaki Ishii

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Mitsuo Nakao
4
  Luke Thompson
-- -- 1 --
-- -- -- --
20
  Jacob Ellison
5
  Michael Stolberg

20
-- -- -- 1
-- -- -- --
21
  Kei Sato
6
  Takahito Sugahara

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Naoki Maruyama
7
  Shohei Nonaka
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Wyclif Palu
8
  Lolo Fakaosilea
-- -- -- 3
-- -- -- --
  Leon Ellison
9
  William Genia

16
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Shota Kutsuna
10
  Quade Cooper

19
-- -- 2 1
-- -- -- --
  Ayato Sakamoto
11
  Tatsuma Nanto

23
-- -- -- --
-- -- -- --
24
  Takuto Mizuno
12
  Patrick Stehlin
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Tom English
13
  Naoki Morita
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ben Paltridge
14
  Keisuke Yatsugi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shinpei Suganuma
15
  Semisi Masirewa
-- -- 3 3
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY