Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon D2
Dimanche 19 Janvier 2020 - 03h30
8 - 21
 Kyuden Voltex  Mazda Blue Zoomers

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
20
  Keiji Ikeda
1
  Koshiro Shigenobu

18
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Ryota Nakanishi
2
  Ryo Nagata
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Kotaro Hirohata
3
  Yuta Takami

17
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Masato Ura
4
  Yoshinobu Nishino

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tom Rowe
5
  Phil Potgieter

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Michiro Takai
6
  Tomohiro Takeda

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuuki Yamada
7
  Richard Skelton
-- -- -- --
-- -- -- --
  Wataru Obara
8
  Tevita Huia Koloamatangi
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Kotaro Nakao
9
  Dai Goto
-- -- -- --
-- -- -- --
  Phil Burleigh
10
  Sam Christie
-- -- 2 1
-- -- -- --
  Yasunari Isoda
11
  Go Nakano
-- -- -- 1
-- -- 1 --
  Shogo Matsushita
12
  Shinngo Uematsu
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kenji Hayata
13
  Joe Kamana

20
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Naoki Takaya
14
  Haruki Kitajima
-- -- -- --
1 -- -- --
  Makoto Kato
15
  Ginjiro Sakiguchi
-- -- -- --
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY