Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match


15 Fevrier 2020 - 05h00
60 - 14
 Suntory Sungoliath  Toyota Verblitz
Essai
S.Emi (9',61')
S.Kerevi (19')
K.Matsushima (26',66')
T.Li (39')
Y.Kajimura (57',63')
Transformation
M.Giteau (9',19',26')
H.Tamura (57',61',63',66')
Penalité
M.Giteau (14')
H.Tamura (47')
Carton
T.Tatafu (30')
Essai
A.Sinclair (70')
F.Lautaimi (75')
Transformation
A.Sinclair (70',75')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
18
  Yukio Morikawa
1
  Shogo Miura

21
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Shunta Nakamura
2
  Yoshikatsu Hikosaka

16
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Sam Talakai
3
  Shunsuke Asaoka

22
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Tom Savage
4
  Carl Wegner

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Joe Latta
5
  Jason Howell Jenkins
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hendrik Tui
6
  Joji Sato

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Naoki Ozawa
7
  Kazuki Himeno
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Tevita Tatafu
8
  Fetuani Lautaimi
-- -- -- 1
-- -- -- --
22
  Yutaka Nagare
9
  Kaito Shigeno

23
-- -- -- --
-- 4 1 --
  Hikaru Tamura
10
  Lionel Cronje

20
-- -- -- --
1 -- -- --
  Tevita Li
11
  Seiyu Kohara

19
-- -- -- --
-- 3 1 --
17
  Matt Giteau
12
  Male Sau
-- -- -- --
1 -- -- --
23
  Samu Kerevi
13
  Yuki Okada
-- -- -- --
2 -- -- --
  Shota Emi
14
  Taichi Takahashi
-- -- -- --
2 -- -- --
  Kotaro Matsushima
15
  Willem Jacobus Le Roux
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
8
  Sean McMahon
16
  Ryusei Kato

2
-- -- -- --
2 -- -- --
12
  Yusuke Kajimura
17
  Olive Taufa

6
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Shintaro Ishihara
18
  Daichi Akiyama

4
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Shinnosuke Kakinaga
19
  Vatiliai Tuidraki

11
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Koji Iino
20
  Angus Sinclair

10
-- -- 2 1
-- -- -- --
2
  Takuya Kitade
21
  Kohei Yoshida

1
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Genki Okoshi
22
  Yoto Ioki

3
-- -- -- --
-- -- -- --
13
  Daishi Murata
23
  Takehito Namekawa

9
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Shota Emi
09' 5 - 0
 Matt Giteau
09' 7 - 0
 Matt Giteau
14' 10 - 0
 Samu Kerevi
19' 15 - 0
 Matt Giteau
19' 17 - 0
 Kotaro Matsushima
26' 22 - 0
 Matt Giteau
26' 24 - 0
 Tevita Tatafu
30'
 Tevita Li
39' 29 - 0
Tevita Tatafu

Sean McMahon
41'
Matt Giteau

Yusuke Kajimura
41'
46'
Yoshikatsu Hikosaka

Ryusei Kato
 Hikaru Tamura
47' 32 - 0
50'
Joji Sato

Olive Taufa
Yukio Morikawa

Shintaro Ishihara
51'
Sam Talakai

Shinnosuke Kakinaga
51'
 Yusuke Kajimura
57' 37 - 0
 Hikaru Tamura
57' 39 - 0
58'
Carl Wegner

Daichi Akiyama
58'
Seiyu Kohara

Vatiliai Tuidraki
Tom Savage

Koji Iino
58'
Shunta Nakamura

Takuya Kitade
61'
Yutaka Nagare

Genki Okoshi
61'
 Shota Emi
61' 44 - 0
 Hikaru Tamura
61' 46 - 0
62'
Lionel Cronje

Angus Sinclair
 Yusuke Kajimura
63' 51 - 0
 Hikaru Tamura
63' 53 - 0
65'
Shogo Miura

Kohei Yoshida
65'
Shunsuke Asaoka

Yoto Ioki
Samu Kerevi

Daishi Murata
65'
 Kotaro Matsushima
66' 58 - 0
 Hikaru Tamura
66' 60 - 0
60 - 5 70'
 Angus Sinclair
60 - 7 70'
 Angus Sinclair
71'
Kaito Shigeno

Takehito Namekawa
60 - 12 75'
 Fetuani Lautaimi
60 - 14 75'
 Angus Sinclair
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY