Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match


22 Fevrier 2020 - 02h30
7 - 69
 Mitsubishi Dynaboars  Yamaha Jubilo
Essai
H.Bedwell-Curtis (61')
Transformation
M.Vaega (61')
Essai
M.Tuitama (6',17',24',37',45',77')
J.Ngamanu (26',40',54')
K.Shikao (71')
A.Smith (74')
Transformation
A.Goromaru (6',24',26',40')
S.Greene (54',71',77')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
17
  Song Yong Lee
1
  Yuji Ueki

23
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Yuki Miyazato
2
  Takeshi Hino

17
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Angduk Sung
3
  Kenta Otsuka

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Daniel Linde
4
  Yuya Odo
-- -- -- --
-- -- -- --
  Epineri Uluviti
5
  Eishin Kuwano
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Deryck Thomas
6
  Shohei Awata

22
-- -- -- --
1 -- -- --
  Heiden Bedwell-Curtis
7
  Rikiya Matsumoto
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Makoto Tosa
8
  Patrick Butler

19
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Kousuke Enomoto
9
  Yuki Kagoshima

20
-- -- -- --
-- 1 -- --
  Matt Vaega
10
  Sam Greene
-- -- 3 --
-- -- -- --
  Gousuke Kawakami
11
  Malo Tuitama
-- -- -- 6
-- -- -- --
  Yusho Takeda
12
  Viliami Tahitu'a

21
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Roland Alaiasa
13
  Kenta Shikao
-- -- -- 1
-- -- -- --
23
  Ippei Yamamoto
14
  Jayden Ngamanu
-- -- -- 3
-- -- -- --
  Tsuyoshi Iguchi
15
  Ayumu Goromaru

16
-- -- 4 --
REMPLACANTS
-- -- -- --
13
  Michiyoshi Morita
16
  Sho Kiyohara

15
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Hayato Hosoda
17
  Kohei Eguchi

2
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Aukuso Taumafai
18
  Ryo Yamamura

3
-- -- -- --
-- -- -- --
6
  Ryoma Tokuda
19
  Albertus Stephanus (Kwagga) Smith

8
-- -- -- 1
-- -- -- --
9
  Kenta Nishidate
20
  Yuki Yatomi

9
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Daisuke Musya
21
  Chikara Ito

12
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Yuya Otsuka
22
  Ryosuke Funahashi

6
-- -- -- --
-- -- -- --
14
  Kanzo Nakahama
23
  Koki Yamamoto

1
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
0 - 5 06'
 Malo Tuitama
0 - 7 06'
 Ayumu Goromaru
Roland Alaiasa

Michiyoshi Morita
14'
0 - 12 17'
 Malo Tuitama
0 - 17 24'
 Malo Tuitama
0 - 19 24'
 Ayumu Goromaru
0 - 24 26'
 Jayden Ngamanu
0 - 26 26'
 Ayumu Goromaru
0 - 31 37'
 Malo Tuitama
0 - 36 40'
 Jayden Ngamanu
0 - 38 40'
 Ayumu Goromaru
41'
Yuji Ueki

Koki Yamamoto
Song Yong Lee

Hayato Hosoda
41'
Angduk Sung

Aukuso Taumafai
41'
0 - 43 45'
 Malo Tuitama
Deryck Thomas

Ryoma Tokuda
51'
Kousuke Enomoto

Kenta Nishidate
51'
52'
Ayumu Goromaru

Sho Kiyohara
0 - 48 54'
 Jayden Ngamanu
0 - 50 54'
 Sam Greene
55'
Takeshi Hino

Kohei Eguchi
58'
Kenta Otsuka

Ryo Yamamura
58'
Patrick Butler

Albertus Stephanus (Kwagga) Smith
 Heiden Bedwell-Curtis
61' 5 - 50
 Matt Vaega
61' 7 - 50
Makoto Tosa

Daisuke Musya
62'
62'
Yuki Kagoshima

Yuki Yatomi
Yuki Miyazato

Yuya Otsuka
69'
7 - 55 71'
 Kenta Shikao
7 - 57 71'
 Sam Greene
72'
Viliami Tahitu'a

Chikara Ito
72'
Shohei Awata

Ryosuke Funahashi
Ippei Yamamoto

Kanzo Nakahama
72'
7 - 62 74'
 Albertus Stephanus (Kwagga) Smith
7 - 67 77'
 Malo Tuitama
7 - 69 77'
 Sam Greene
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY