Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

World Rugby Pacific Challenge
Samedi 14 Mars 2020 - 05h10
12 - 21
 Fidji  Japon
Essai
E.Momo (3')
T.Samusamuvodre (46')
Transformation
S.Kuruvoli (3')
Carton
E.Momo (33')
J.Nasaroa (40')
F.Savou (64')
Essai
H.Kida (17',49')
Transformation
R.Maruyama (49')
Penalité
R.Maruyama (6',22',40')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
21
  Meli Tuni
1
  Yota Kamimori

17
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Lino Vasuinadi Mairara
2
  Kenta Matsuoka

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Joseva Nasaroa
3
  Kenta Kobayashi

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Isoa Nasilasila
4
  Ougi Yanamoto
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Chris Minimbi
5
  Ryusei Koike
-- -- -- --
-- -- -- --
  Vilive Miramira
6
  Halatoa Vailea

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kitione Salawa
7
  Takeshi Sasaki
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Josateki Tuituba
8
  Masahiko Sagara
-- -- -- --
-- 1 -- --
19
  Simione Kuruvoli
9
  Shinobu Fujiwara

21
-- -- -- --
1 -- -- --
  Tuidraki Samusamuvodre
10
  Rintaro Maruyama

23
-- 3 1 --
-- -- -- --
  Marika Vularewa
11
  Haruto Kida
-- -- -- 2
-- -- -- --
  Filimoni Savou
12
  Lee Seung Sin

22
-- -- -- --
1 -- -- --
  Epeli Momo
13
  Junta Hamano

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Jiuta Wainiqolo
14
  Yuichiro Wada
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Osea Waqaninavatu
15
  Ryosuke Kawase
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
5
  Yabaki Seeto
16
  Issa Yamakawa

6
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Eparama Sailo
17
  Yusaku Kihara

1
-- -- -- --
-- -- -- --
15
  Jonetani Vasurakauta
18
  Towa Taniguchi

2
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Taitusi Lulusini
19
  Soshi Ohga

3
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Jone Naqiri
20
  Futo Yamaguchi

13
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Temesi Murivalu
21
  Ren Shinwada

9
-- -- -- --
 
22
  Seta Naivaluwaga

12
-- -- -- --
 
23
  Mikiya Takamoto

10
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Epeli Momo
03' 5 - 0
 Simione Kuruvoli
03' 7 - 0
7 - 3 06'
 Rintaro Maruyama
7 - 8 17'
 Haruto Kida
7 - 11 22'
 Rintaro Maruyama
 Epeli Momo
33'
35'
Halatoa Vailea

Issa Yamakawa
 Joseva Nasaroa
40'
7 - 14 40'
 Rintaro Maruyama
 Tuidraki Samusamuvodre
46' 12 - 14
48'
Kenta Matsuoka

Towa Taniguchi
48'
Kenta Kobayashi

Soshi Ohga
12 - 19 49'
 Haruto Kida
12 - 21 49'
 Rintaro Maruyama
54'
Junta Hamano

Futo Yamaguchi
Chris Minimbi

Yabaki Seeto
55'
Josateki Tuituba

Eparama Sailo
59'
 Filimoni Savou
64'
65'
Shinobu Fujiwara

Ren Shinwada
65'
Yota Kamimori

Yusaku Kihara
Osea Waqaninavatu

Jonetani Vasurakauta
74'
75'
Lee Seung Sin

Seta Naivaluwaga
Meli Tuni

Temesi Murivalu
79'
79'
Rintaro Maruyama

Mikiya Takamoto
Simione Kuruvoli

Taitusi Lulusini
79'
Lino Vasuinadi Mairara

Jone Naqiri
79'
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY