Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

World Rugby 7 Vancouver (Canada)
Dimanche 8 Mars 2020 - 01h08
14 - 14
 Argentine  Japon
Essai
M.Osadczuk (5',16')
Transformation
G.Revol (5',16')
Essai
S.Tsuoka (7')
T.Hayashi (14')
Transformation
T.Yoshizawa (7')
K.Sakai (14')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
2 -- -- --
  Matias Lucas Osadczuk
1
  Yusaku Kuwazuru
-- -- -- --
-- -- -- --
  Marcos Moroni
2
  Dai Ozawa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Joaquin de la Vega
3
  Lote Tuqiri
-- -- -- --
-- -- -- --
  Santiago Alvarez Fourcade
4
  Taichi Yoshizawa
-- -- 1 --
-- 2 -- --
  Gaston Revol
5
  Shotaro Tsuoka
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Rodrigo Etchart
6
  Takanobu Minami
-- -- -- --
-- -- -- --
  Marcos Moneta
7
  Junya Matsumoto
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
  Lautaro Bazan Velez
8
  Katsuyuki Sakai
-- -- 1 --
-- -- -- --
  German Schultz
9
  Taisei Hayashi
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Lucio Cinti Luna
10
  Kippei Ishida
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tomas Vanni
11
  Timo Fiti Sufia
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Matias Lucas Osadczuk
05' 5 - 0
 Gaston Revol
05' 7 - 0
7 - 5 07'
 Shotaro Tsuoka
7 - 7 07'
 Taichi Yoshizawa
7 - 12 14'
 Taisei Hayashi
7 - 14 14'
 Katsuyuki Sakai
 Matias Lucas Osadczuk
16' 12 - 14
 Gaston Revol
16' 14 - 14
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY