Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Vendredi 7 Septembre 2012 - 22h00
15 - 26
 Ricoh Black Rams  Kobelco Steelers

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
  Hideaki Takahashi
1
  Yoshimitsu Yasue
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuuki Mori
2
  Takeshi Kizu

16
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Yusuke Nagae
3
  Hiroshi Yamashita

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takeshi Mabuchi
4
  Shoji Ito
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Kenta Yamamoto
5
  Ryota Yasui

22
-- -- -- --
1 -- -- --
  Emosi Kauhenga
6
  Daiki Hashimoto
-- -- -- --
-- -- -- --
  Gen Kakurai
7
  Shohei Maekawa

18
-- -- -- 1
-- -- -- --
18
  Michael Broadhurst
8
  Pasuka Mapakaitolo
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Wataru Ikeda
9
  Satoru Sawatari

21
-- -- -- --
-- 1 1 --
  Yoshimitsu Kawano
10
  Peter John Grant

17
-- 1 1 --
-- -- -- --
  Daisuke Komatsu
11
  Yoshikazu Ohashi
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Wynand Olivier
12
  Yuta Imamura
-- -- -- --
-- -- -- --
  Fumiya Santoh
13
  Jaque Fourie
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Masaki Watanabe
14
  Yusuke Hamashima

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yusuke Kobuki
15
  Kenji Shomen
-- -- -- --
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY