Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 19 Octobre 2013
41 - 19
 NTT Shining Arcs  Kyuden Voltex

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
18
  Yasuki Yamaguchi
1
  Keiji Ikeda
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takayoshi Haku
2
  Koki Sato

18
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Nobuji Saito
3
  Kotaro Hirohata
-- -- -- --
-- -- -- --
  Masataka Tsuruya
4
  Takeshi Shindo

17
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Hajime Kiso
5
  Yoshihiro Sononaka
-- -- -- --
1 -- -- --
  Kosuke Yamashita
6
  Makoto Matsumoto

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Noriya Kobayashi
7
  Wataru Obara
-- -- -- --
2 -- -- --
20
  Todd Clever
8
  Matt Luamanu
-- -- -- 1
-- -- -- --
22
  Ryo Tsuruda
9
  Daisuke Kodama
-- -- -- --
-- 4 1 --
  Yoshio Kimishima
10
  Genki Saito

19
-- -- 1 --
2 -- -- --
  Hiraku Tomoigawa
11
  Masanobu Suefuji
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuya Mizoguchi
12
  Noriaki Nakaduru
-- -- -- --
1 -- -- --
  Matthew Saunders
13
  Kota Kurogi
-- -- -- 1
-- -- -- --
19
  Tasuku Koizumi
14
  Kenji Hayata
-- -- -- --
-- -- -- --
  Brackin Karauria-Henry
15
  Makoto Kato
-- -- -- 1
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY