Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 23 Aout 2014
25 - 11
 NTT Shining Arcs  Fukuoka Sanix Blues

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
19
  Ryutaro Ueda
1
  Jacob Ellison

16
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Ryo Miura
2
  Kota Kumamoto

22
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Shinsuke Ono
3
  Daichi Takano

21
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Masaru Ishigami
4
  Taro Akita
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Isaac Ross
5
  Fa'atiga Lemalu

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Naoto Sugiura
6
  Yu Kanto

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Noriya Kobayashi
7
  Eito Tamura
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kosuke Yamashita
8
  Nobuyoshi Arai
-- -- -- --
1 -- -- --
22
  Hayato Nishibashi
9
  Kohei Hamazato
-- -- -- --
-- 2 2 --
23
  Elton Thomas Jantjies
10
  Hiroshi Tashiro

20
-- 2 -- --
-- -- -- --
21
  Hiraku Tomoigawa
11
  Benjamin Ray Yagi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Haruki Sato
12
  Bryce Robins
-- -- -- --
-- -- -- --
  Jegal Bin
13
  Kuniaki Takayama

17
-- -- -- --
1 -- -- --
  Ryo Tsuruda
14
  Andrew Everingham
-- -- -- --
-- -- -- --
  Daiki Numajiri
15
  Siliva Ahio
-- -- -- --
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY