Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Dimanche 19 Octobre 2014
43 - 13
 Panasonic Wildknights  NTT Shining Arcs

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
22
  Keita Inagaki
1
  Toshizaku Akiba

18
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Tetsuya Shitara
2
  Takuru Suto

21
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yuuki Kawano
3
  Shinsuke Ono

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kotaro Yatabe
4
  Masataka Tsuruya

16
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Yoichi Ijima
5
  Naoto Sugiura
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yougnam Yu
6
  Daisuke Kurihara
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tadasuke Nishiara
7
  Shokei Kin
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  George Whitelock
8
  Amanaki Mafi

17
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Fumiaki Tanaka
9
  Hayato Nishibashi
-- -- -- --
-- 2 4 --
19
  Berrick Barnes
10
  Yuki Kawamoto

19
-- 2 1 --
-- -- -- --
  Akihito Yamada
11
  Hiraku Tomoigawa
-- -- -- --
2 -- -- --
20
  Yasuki Hayashi
12
  Yuya Mizoguchi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Seiichi Shimomura
13
  Jegal Bin
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Tomoki Kitagawa
14
  Ryo Tsuruda

23
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yasutaka Sasakura
15
  Brackin Karauria-Henry

20
-- -- -- --
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY