Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 19 Decembre 2015
29 - 15
 NTT Shining Arcs  Honda Heat
Essai
J.Bin (9')
A.Mafi (56')
M.Mayahara (63')
E.Jantjies (74')
Transformation
J.Ogura (9',56')
E.Jantjies (74')
Penalité
J.Ogura (2')
Essai
M.Coetzee (39')
N.Ubutaka (48')
Transformation
L.Lemeki (39')
Penalité
D.Konishi (26')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
23
  Ryutaro Ueda
1
  Tomohiro Nishigaki

20
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Takayoshi Haku
2
  Masayoshi Marumi

23
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Naoya Kai
3
  Kwangsik Kim

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shingo Nakashima
4
  Yoji Akiyama

19
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Isaac Ross
5
  Atsushi Tsukamoto
-- -- -- --
-- -- -- --
  Daisuke Kurihara
6
  Koji Nakata
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Noriya Kobayashi
7
  Marcell Coetzee

22
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Shokei Kin
8
  Tomasi Soqeta
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hayato Mitsui
9
  Ryota Kayama

18
-- -- -- --
-- 2 1 --
  Junpei Ogura
10
  Daisuke Konishi

21
-- 1 -- --
-- -- -- --
16
  Kouichiru Kikuchi
11
  Nobutaka Ubutaka
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Takuya Ishibashi
12
  Yushi Nakamura
-- -- -- --
1 -- -- --
22
  Jegal Bin
13
  Yuki Taniguchi

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryo Tsuruda
14
  Lomano Lemeki
-- -- 1 --
-- -- -- --
20
  Brackin Karauria-Henry
15
  Bjorn Alberic Basson
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
11
  Tasuku Koizumi
16
  Takahito Takemaru

13
-- -- -- --
1 -- -- --
5
  Makoto Mayahara
17
  Kiminori Moto

3
-- -- -- --
1 -- -- --
7
  Amanaki Mafi
18
  Yang Young Hun

9
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Naoto Tanemoto
19
  Hiroto Kawasaki

4
-- -- -- --
1 1 -- --
15
  Elton Thomas Jantjies
20
  Shota Takizawa

1
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Shinsuke Ono
21
  SongGi Park

10
-- -- -- --
-- -- -- --
13
  Harunori Tsuruya
22
  Finau Tupa

7
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Toshizaku Akiba
23
  Akito Kawamata

2
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Junpei Ogura
02' 3 - 0
 Jegal Bin
09' 8 - 0
 Junpei Ogura
09' 10 - 0
10 - 3 26'
 Daisuke Konishi
10 - 8 39'
 Marcell Coetzee
10 - 10 39'
 Lomano Lemeki
Kouichiru Kikuchi

Tasuku Koizumi
40'
10 - 15 48'
 Nobutaka Ubutaka
Isaac Ross

Makoto Mayahara
50'
Noriya Kobayashi

Amanaki Mafi
50'
 Amanaki Mafi
56' 15 - 15
 Junpei Ogura
56' 17 - 15
Takayoshi Haku

Naoto Tanemoto
57'
Brackin Karauria-Henry

Elton Thomas Jantjies
57'
 Makoto Mayahara
63' 22 - 15
65'
Yuki Taniguchi

Takahito Takemaru
Naoya Kai

Shinsuke Ono
65'
65'
Kwangsik Kim

Kiminori Moto
65'
Ryota Kayama

Yang Young Hun
66'
Yoji Akiyama

Hiroto Kawasaki
69'
Tomohiro Nishigaki

Shota Takizawa
70'
Daisuke Konishi

SongGi Park
Jegal Bin

Harunori Tsuruya
71'
72'
Marcell Coetzee

Finau Tupa
 Elton Thomas Jantjies
74' 27 - 15
 Elton Thomas Jantjies
74' 29 - 15
Ryutaro Ueda

Toshizaku Akiba
76'
76'
Masayoshi Marumi

Akito Kawamata
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY