Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Japon
Dimanche 9 Octobre 2016 - 06h00
17 - 14
 NTT Shining Arcs  Coca-Cola West Red Sparks
Essai
J.Ogura (59')
B.Karauria-Henry (71')
Transformation
J.Ogura (59',71')
Penalité
J.Ogura (77')
Essai
M.Toyota (67')
M.Tsuiki (74')
Transformation
T.Fukuda (67',74')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
22
  Kabuto Anoku
1
  Daisuke Yamashita

16
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Ryo Miura
2
  Ryuhei Arita
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Naoya Kai
3
  Genki Tokushige

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hiroyuki Mezaki
4
  James Maher

18
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Isaac Ross
5
  Samual Wykes

19
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Masataka Tsuruya
6
  Yusaku Kuwazuru
-- -- -- --
-- -- -- --
  Daisuke Kurihara
7
  Kota Yamashita
-- -- -- --
-- -- -- --
  Willie Britz
8
  Masakazu Toyota
-- -- -- 1
-- -- -- --
19
  Hayato Nishibashi
9
  Takeshi Katsuki

21
-- -- -- --
1 2 1 --
  Junpei Ogura
10
  Tetsuya Fukuda
-- -- 2 --
-- -- -- --
18
  Kouichiru Kikuchi
11
  Naoki Sarugaku

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takuya Ishibashi
12
  Timothy Lafaele
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Shane Edwards Gates
13
  Will Tupou
-- -- -- --
-- -- -- --
  Jegal Bin
14
  Kohei Ishigaki
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kazushi Hano
15
  Hisatoshi Yamada
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
5
  Amanaki Mafi
16
  Tomohiro Tanaka

1
-- -- -- --
1 -- -- --
13
  Brackin Karauria-Henry
17
  Hirotuka Hirabara

3
-- -- -- --
-- -- -- --
11
  Tasuku Koizumi
18
  Hideaki Suzuki

4
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Hiraku Tomoigawa
19
  Solomon King

5
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Takuru Suto
20
  Masahiro Tsuiki

11
-- -- -- 1
-- -- -- --
6
  Kousuke Yamashita
21
  Shota Egashira

9
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Ryutaro Ueda
22
 
-- -- -- --
3
  Yuto Sato
23
 
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Junpei Ogura
59' 5 - 0
 Junpei Ogura
59' 7 - 0
Isaac Ross

Amanaki Mafi
61'
61'
Daisuke Yamashita

Tomohiro Tanaka
61'
Genki Tokushige

Hirotuka Hirabara
Shane Edwards Gates

Brackin Karauria-Henry
61'
Kouichiru Kikuchi

Tasuku Koizumi
61'
62'
James Maher

Hideaki Suzuki
Hayato Nishibashi

Hiraku Tomoigawa
62'
Masataka Tsuruya

Kousuke Yamashita
65'
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
65'
Naoya Kai

Yuto Sato
65'
65'
Samual Wykes

Solomon King
Ryo Miura

Takuru Suto
65'
67'
Takeshi Katsuki

Shota Egashira
67'
Naoki Sarugaku

Masahiro Tsuiki
7 - 5 67'
 Masakazu Toyota
7 - 7 67'
 Tetsuya Fukuda
 Brackin Karauria-Henry
71' 12 - 7
 Junpei Ogura
71' 14 - 7
14 - 12 74'
 Masahiro Tsuiki
14 - 14 74'
 Tetsuya Fukuda
 Junpei Ogura
77' 17 - 14
Copyright 2004-2020 SARL IT'S RUGBY