Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Dimanche 18 Decembre 2016 - 05h00
7 - 33
 Munakata Sanix Blues  NTT Shining Arcs
Essai
T.Nishii (80')
Transformation
D.Sweeney (80')
Essai
T.Ishibashi (7')
H.Mezaki (14')
D.Numajiri (34')
R.Tsuruda (48')
A.Mafi (68')
Transformation
E.Jantjies (7',14',48',68')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
20
  Takuma Takashima
1
  Kabuto Anoku

18
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Yasunori Hoshimoto
2
  Ryo Miura

19
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Daichi Takano
3
  Shinsuke Ono

20
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Taro Akita
4
  Hiroyuki Mezaki

21
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Ryuichiro Fukutsubo
5
  Willie Britz

16
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Yusuke Hamazato
6
  Masataka Tsuruya
-- -- -- --
-- -- -- --
  Eito Tamura
7
  Shokei Kin
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ulrich Jacques Potgieter
8
  Amanaki Mafi
-- -- -- 1
-- -- -- --
23
  Satoru Sawatari
9
  Hayato Mitsui

23
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Tatsuya Fukuzaki
10
  Junpei Ogura
-- -- -- --
-- -- -- --
  Sooyoung Wang
11
  Kazushi Hano

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Bryce Robins
12
  Elton Thomas Jantjies
-- -- 4 --
-- 1 -- --
  Dwayne Sweeney
13
  Takuya Ishibashi
-- -- -- 1
-- -- -- --
21
  Karne Hesketh
14
  Harunori Tsuruya
-- -- -- --
-- -- -- --
  Benjamin Ray Yagi
15
  Daiki Numajiri

17
-- -- -- 1
REMPLACANTS
-- -- -- --
10
  Kohei Hamazato
16
  Shingo Nakashima

5
-- -- -- --
1 -- -- --
4
  Toshihiro Nishii
17
  Shane Edwards Gates

15
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Kota Kumamoto
18
  Ryutaro Ueda

1
-- -- -- --
-- -- -- --
6
  Michi Kanado
19
  Takuru Suto

2
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Hencus van Wyk
20
  Naoyuki Narayama

3
-- -- -- --
-- -- -- --
14
  Junghyek Kwon
21
  Daisuke Kurihara

4
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Masataka Matsuzono
22
  Kouichiru Kikuchi

11
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Akira Natomi
23
  Hayato Nishibashi

9
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
0 - 5 07'
 Takuya Ishibashi
0 - 7 07'
 Elton Thomas Jantjies
0 - 12 14'
 Hiroyuki Mezaki
0 - 14 14'
 Elton Thomas Jantjies
0 - 19 34'
 Daiki Numajiri
Tatsuya Fukuzaki

Kohei Hamazato
40'
Taro Akita

Toshihiro Nishii
46'
Yasunori Hoshimoto

Kota Kumamoto
46'
0 - 24 48'
 Ryo Tsuruda
0 - 26 48'
 Elton Thomas Jantjies
56'
Willie Britz

Shingo Nakashima
56'
Daiki Numajiri

Shane Edwards Gates
58'
Hiroyuki Mezaki

Daisuke Kurihara
58'
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
58'
Ryo Miura

Takuru Suto
Yusuke Hamazato

Michi Kanado
58'
58'
Shinsuke Ono

Naoyuki Narayama
0 - 31 68'
 Amanaki Mafi
0 - 33 68'
 Elton Thomas Jantjies
69'
Kazushi Hano

Kouichiru Kikuchi
69'
Hayato Mitsui

Hayato Nishibashi
Karne Hesketh

Junghyek Kwon
70'
Daichi Takano

Masataka Matsuzono
70'
Satoru Sawatari

Akira Natomi
70'
Takuma Takashima

Hencus van Wyk
70'
 Toshihiro Nishii
80' 5 - 33
 Dwayne Sweeney
80' 7 - 33
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY