Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 24 Decembre 2016 - 06h00
3 - 40
 Honda Heat  NTT Shining Arcs
Penalité
D.Konishi (2')
Essai
R.Warren-Vosayaco (10')
E.Jantjies (17')
J.Ogura (32')
H.Nishibashi (48')
S.Kin (55')
M.Tsuruya (60')
Transformation
E.Jantjies (10',17',48')
J.Ogura (55',60')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
23
  Shota Takizawa
1
  Kabuto Anoku

17
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Goki Amano
2
  Ryo Miura

18
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Takashi Tanaka
3
  Shinsuke Ono

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Atsushi Tsukamoto
4
  Naoto Sugiura
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Hugh McMeniman
5
  Masataka Tsuruya

22
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Koji Nakata
6
  Rahboni Warren-Vosayaco
-- -- -- 1
-- -- -- --
17
  Hiroto Kawasaki
7
  Shokei Kin
-- -- -- 1
-- -- -- --
  David Milo
8
  Amanaki Mafi

19
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yang Young Hun
9
  Hayato Mitsui

16
-- -- -- --
-- -- 1 --
22
  Daisuke Konishi
10
  Junpei Ogura
-- -- 2 1
-- -- -- --
  Digby Ioane
11
  Kazushi Hano
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yushi Nakamura
12
  Elton Thomas Jantjies
-- -- 3 1
-- -- -- --
  Tomoyuki Harashima
13
  Takuya Ishibashi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Mailetoa Hingano
14
  Ryo Tsuruda

23
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Naoki Motomura
15
  Daiki Numajiri

21
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
15
  Ryo Morita
16
  Hayato Nishibashi

9
-- -- -- 1
-- -- -- --
7
  Gideon Johannes Stegmann
17
  Ryutaro Ueda

1
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Yutaro Kamada
18
  Takuru Suto

2
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Kiminori Moto
19
  Daisuke Kurihara

8
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Masayoshi Marumi
20
  Naoyuki Narayama

3
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Ryota Kayama
21
  Shane Edwards Gates

15
-- -- -- --
-- -- -- --
10
  SongGi Park
22
  Masaru Ishigami

5
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Syori Koshida
23
  Kouichiru Kikuchi

14
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Daisuke Konishi
02' 3 - 0
3 - 5 10'
 Rahboni Warren-Vosayaco
3 - 7 10'
 Elton Thomas Jantjies
13'
Hayato Mitsui

Hayato Nishibashi
3 - 12 17'
 Elton Thomas Jantjies
3 - 14 17'
 Elton Thomas Jantjies
3 - 19 32'
 Junpei Ogura
Naoki Motomura

Ryo Morita
40'
Hiroto Kawasaki

Gideon Johannes Stegmann
40'
Hugh McMeniman

Yutaro Kamada
40'
3 - 24 48'
 Hayato Nishibashi
3 - 26 48'
 Elton Thomas Jantjies
52'
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
52'
Ryo Miura

Takuru Suto
52'
Amanaki Mafi

Daisuke Kurihara
52'
Shinsuke Ono

Naoyuki Narayama
3 - 31 55'
 Shokei Kin
3 - 33 55'
 Junpei Ogura
56'
Daiki Numajiri

Shane Edwards Gates
Takashi Tanaka

Kiminori Moto
56'
3 - 38 60'
 Masataka Tsuruya
3 - 40 60'
 Junpei Ogura
Yang Young Hun

Ryota Kayama
61'
Daisuke Konishi

SongGi Park
61'
61'
Masataka Tsuruya

Masaru Ishigami
Goki Amano

Masayoshi Marumi
61'
68'
Ryo Tsuruda

Kouichiru Kikuchi
Shota Takizawa

Syori Koshida
69'
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY