Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Dimanche 8 Janvier 2017 - 06h00
15 - 26
 NTT Shining Arcs  Canon Eagles
Essai
E.Jantjies (7')
W.Britz (43')
Transformation
E.Jantjies (43')
Penalité
E.Jantjies (33')
Essai
K.Hashino (20')
A.Thomson (71')
Transformation
J.Roos (20',71')
Penalité
J.Roos (17',28',40',66')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
21
  Kabuto Anoku
1
  Suguru Igarashi

20
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Ryo Miura
2
  Yusuke Niwai

21
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Shinsuke Ono
3
  Yasuo Yamaji

16
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Hiroyuki Mezaki
4
  Suguru Hidaka

19
-- -- -- --
1 -- -- --
  Willie Britz
5
  Samuela Anise
-- -- -- --
-- -- -- --
  Masataka Tsuruya
6
  Ryota Suginaga
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shokei Kin
7
  Naoto Shimada
-- -- -- --
-- -- -- --
  Amanaki Mafi
8
  Adam Thomson

23
-- -- -- 1
-- -- -- --
18
  Hiraku Tomoigawa
9
  Takeru Fukui

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Junpei Ogura
10
  Juan-Claude Roos
-- 4 2 --
-- -- -- --
  Kazushi Hano
11
  Tokiro Harada
-- -- -- --
1 1 1 --
19
  Elton Thomas Jantjies
12
  Ryohei Mitomo
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takuya Ishibashi
13
  Tim Bennetts

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ryo Tsuruda
14
  Kosuke Hashino
-- -- -- 1
-- -- -- --
20
  Yusuke Ogawa
15
  Willem Jacobus Le Roux

17
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
3
  Naoyuki Narayama
16
  Murphy Leilua

3
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Naoto Tanemoto
17
  Michael Bond

15
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Hayato Nishibashi
18
  Yuya Noguchi

13
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Brackin Karauria-Henry
19
  Takashi Kikutani

4
-- -- -- --
-- -- -- --
15
  Kouichiru Kikuchi
20
  Mitsugu Yamamoto

1
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Ryutaro Ueda
21
  Daisuke Kaneko

2
-- -- -- --
-- -- -- --
4
  Daisuke Kurihara
22
  Naoki Moriya

9
-- -- -- --
 
23
  Corey Thomas

8
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Elton Thomas Jantjies
07' 5 - 0
5 - 3 17'
 Juan-Claude Roos
5 - 8 20'
 Kosuke Hashino
5 - 10 20'
 Juan-Claude Roos
5 - 13 28'
 Juan-Claude Roos
 Elton Thomas Jantjies
33' 8 - 13
Shinsuke Ono

Naoyuki Narayama
40'
8 - 16 40'
 Juan-Claude Roos
 Willie Britz
43' 13 - 16
 Elton Thomas Jantjies
43' 15 - 16
52'
Yasuo Yamaji

Murphy Leilua
Ryo Miura

Naoto Tanemoto
53'
Hiraku Tomoigawa

Hayato Nishibashi
58'
Elton Thomas Jantjies

Brackin Karauria-Henry
62'
Yusuke Ogawa

Kouichiru Kikuchi
66'
15 - 19 66'
 Juan-Claude Roos
Kabuto Anoku

Ryutaro Ueda
67'
15 - 24 71'
 Adam Thomson
15 - 26 71'
 Juan-Claude Roos
Hiroyuki Mezaki

Daisuke Kurihara
72'
72'
Willem Jacobus Le Roux

Michael Bond
75'
Tim Bennetts

Yuya Noguchi
78'
Yusuke Niwai

Daisuke Kaneko
78'
Takeru Fukui

Naoki Moriya
78'
Adam Thomson

Corey Thomas
78'
Suguru Hidaka

Takashi Kikutani
78'
Suguru Igarashi

Mitsugu Yamamoto
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY