Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match


1 Fevrier 2020 - 05h00
58 - 29
 Toyota Verblitz  Honda Heat
Essai
M.Sau (7')
S.Singh (37')
J.Henry (41',49')
K.Himeno (58')
T.Takahashi (66')
J.Jenkins (71')
V.Tuidraki (80')
Transformation
A.Sinclair (7',37',49',58',66',80')
Penalité
A.Sinclair (23',56')
Essai
R.Kobayashi (24')
L.Lemeki (61',69')
T.Tsurukawa (63')
Transformation
B.Kerr (61',63',69')
Penalité
B.Kerr (20')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
18
  Shogo Miura
1
  Takumi Fuji

17
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Yoshikatsu Hikosaka
2
  Kienori Go

23
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Shunsuke Asaoka
3
  Jiwon Koo

20
-- -- -- --
-- -- -- --
  Carl Wegner
4
  Yoji Akiyama

18
-- -- -- --
1 -- -- --
23
  Jason Howell Jenkins
5
  Rudolph Gerhardus Snyman
-- -- -- --
1 -- -- --
16
  Shneil Singh
6
  Hiroto Kawasaki

21
-- -- -- --
1 -- -- --
  Kazuki Himeno
7
  Ryota Kobayashi
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Fetuani Lautaimi
8
  Paul Schoeman
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Kaito Shigeno
9
  Kenta Yamaji

19
-- -- -- --
-- 6 2 --
  Angus Sinclair
10
  Baden Kerr
-- 1 3 --
2 -- -- --
  Jamie Henry
11
  Nobutaka Ubutaka
-- -- -- --
1 -- -- --
17
  Male Sau
12
  Shaun Treeby
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yuki Okada
13
  Kaito Morikawa

22
-- -- -- --
1 -- -- --
21
  Taichi Takahashi
14
  Lomano Lemeki
-- -- -- 2
-- -- -- --
  Willem Jacobus Le Roux
15
  Aidan Toua

16
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
6
  Daichi Akiyama
16
  Clinton Knox

15
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Clinton Ryno Swart
17
  Tatsuhiko Tsurukawa

1
-- -- -- 1
-- -- -- --
1
  Kohei Yoshida
18
  Josh Bekhuis

4
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Ryusei Kato
19
  Shogo Nezuka

9
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Takehito Namekawa
20
  Miwasuke Go

3
-- -- -- --
1 -- -- --
14
  Vatiliai Tuidraki
21
  Masaki Kondo

6
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Yoto Ioki
22
  SongGi Pak

13
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Joji Sato
23
  Akito Kawamata

2
-- -- -- --
Action Nom du joueur Minute
Score
Minute Nom du joueur Action
 Male Sau
07' 5 - 0
 Angus Sinclair
07' 7 - 0
7 - 3 20'
 Baden Kerr
 Angus Sinclair
23' 10 - 3
10 - 8 24'
 Ryota Kobayashi
 Shneil Singh
37' 15 - 8
 Angus Sinclair
37' 17 - 8
39'
Aidan Toua

Clinton Knox
Shneil Singh

Daichi Akiyama
41'
 Jamie Henry
41' 22 - 8
Male Sau

Clinton Ryno Swart
49'
 Jamie Henry
49' 27 - 8
 Angus Sinclair
49' 29 - 8
56'
Takumi Fuji

Tatsuhiko Tsurukawa
56'
Yoji Akiyama

Josh Bekhuis
56'
Kenta Yamaji

Shogo Nezuka
 Angus Sinclair
56' 32 - 8
 Kazuki Himeno
58' 37 - 8
 Angus Sinclair
58' 39 - 8
Shogo Miura

Kohei Yoshida
60'
Yoshikatsu Hikosaka

Ryusei Kato
60'
61'
Hiroto Kawasaki

Masaki Kondo
Kaito Shigeno

Takehito Namekawa
61'
61'
Jiwon Koo

Miwasuke Go
39 - 13 61'
 Lomano Lemeki
39 - 15 61'
 Baden Kerr
39 - 20 63'
 Tatsuhiko Tsurukawa
39 - 22 63'
 Baden Kerr
 Taichi Takahashi
66' 44 - 22
 Angus Sinclair
66' 46 - 22
69'
Kaito Morikawa

SongGi Pak
46 - 27 69'
 Lomano Lemeki
46 - 29 69'
 Baden Kerr
 Jason Howell Jenkins
71' 51 - 29
72'
Kienori Go

Akito Kawamata
Taichi Takahashi

Vatiliai Tuidraki
74'
Shunsuke Asaoka

Yoto Ioki
75'
Jason Howell Jenkins

Joji Sato
75'
 Vatiliai Tuidraki
80' 56 - 29
 Angus Sinclair
80' 58 - 29
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY