Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Vendredi 7 Decembre 2012 - 23h00
29 - 6
 NEC Green Rockets  NTT Shining Arcs

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
19
  Sunao Takizawa
1
  Toshizaku Akiba
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yosuke Usui
2
  Nobuji Saito

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hikaru Tanaka
3
  Takanori Hamada

21
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Ryota Asano
4
  Hajime Kiso
-- -- -- --
-- -- -- --
  Taku Hirosawa
5
  Makoto Mayahara

17
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yoshida Hosoda
6
  Tetsuya Omine

20
-- -- -- --
1 -- -- --
16
  Nili Latu
7
  Noriya Kobayashi
-- -- -- --
-- -- -- --
  Makoto Tosa
8
  Daisuke Kurihara
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Tomohiro Sakurai
9
  Kenji Oka

19
-- -- -- --
-- -- -- --
  Yosuke Morita
10
  Yoshio Kimishima
-- 2 -- --
2 -- 1 --
  Nemani Nadolo (Ratu Nasiganiyavi)
11
  Hiraku Tomoigawa
-- -- -- --
-- 3 -- --
20
  Yu Tamura
12
  Alesana Tuilagi

18
-- -- -- --
1 -- -- --
  Shendo Kamaike
13
  Daigo Yamashita
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Koichiro Kubota
14
  Yusuke Ogawa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Hiroshi Yamashita
15
  Brackin Karauria-Henry
-- -- -- --
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY