Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 21 Decembre 2013
24 - 14
 NTT Shining Arcs  NTT-Docomo Red Hurricanes

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
16
  Yasuki Yamaguchi
1
  Yuichi Hisadomi

21
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Takanori Hamada
2
  Masaki Midorikawa

22
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Nobuji Saito
3
  Hiroshi Kitajima

18
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Hajime Kiso
4
  Hiroki Yoshioka
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Isaac Ross
5
  Hajime Kumagai
-- -- -- --
-- -- -- --
  Masaru Ishigami
6
  Taro Sato
-- -- -- --
-- -- -- --
  Ayumi Kasahara
7
  Petrus Willem (Wimpie) van der Walt

17
-- -- -- --
2 -- -- --
  Todd Clever
8
  Steven Setephano

19
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Ryo Tsuruda
9
  Takuya Tsujino

16
-- -- -- --
-- 2 -- --
  Yoshio Kimishima
10
  Yoshihito Sato
-- -- 2 --
-- -- -- --
  Hiraku Tomoigawa
11
  Koki Shigeno
-- -- -- --
1 -- -- --
  Daigo Yamashita
12
  Mifiposeti Paea
-- -- -- --
1 -- -- --
23
  Matthew Saunders
13
  Naoki Miyazato

23
-- -- -- --
-- -- -- --
  Tasuku Koizumi
14
  Shota Saiguchi
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Yusuke Ogawa
15
  Masashi Okawa

20
-- -- -- --
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY