Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match

Top League
Samedi 18 Janvier 2014
38 - 14
 Kintetsu Liners  NTT Shining Arcs

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
20
  Daiki Toyoda
1
  Toshizaku Akiba

20
-- -- -- --
-- -- -- --
23
  Atsushi Kashimoto
2
  Naoto Tanemoto

18
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Shuji Saita
3
  Nobuji Saito

21
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Tom Hockings
4
  Hajime Kiso

22
-- -- -- --
1 -- -- --
  Isamu Matsuoka
5
  Isaac Ross
-- -- -- 1
1 -- -- --
  Luke Thompson
6
  Masaru Ishigami

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Toetuu Taufa
7
  Ayumi Kasahara
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Mikio Sato
8
  Daisuke Kurihara
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Kim Chulwon
9
  Ryo Tsuruda

17
-- -- -- --
1 -- -- --
  Kazuki Sakamoto
10
  Yoshio Kimishima
-- -- 2 --
-- -- -- --
  Yang Li
11
  Hiraku Tomoigawa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shyuji Yoshikawa
12
  Daigo Yamashita

23
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Gene Fairbanks
13
  Matthew Saunders
-- -- -- --
1 -- -- --
19
  Tatsuma Nanto
14
  Tasuku Koizumi

19
-- -- -- --
-- 5 1 --
  Ko Tadanobu
15
  Brackin Karauria-Henry
-- -- -- 1
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY