Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
   

Match


18 Mars 2023 - 06h30
18 - 19
 Toyota Verblitz  Toshiba Brave Lupus Tokyo
Essai
P.du Toit (31',65')
S.Yamaguchi (80')
Penalité
T.Falcon (45')
Carton
Y.Hikosaka (40')
Essai
J.Stratton (14')
N.McCurran (27')
J.Pierce (55')
Transformation
T.Matsunaga (14',55')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
  Shogo Miura
1
  Sena Kimura

16
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yoshikatsu Hikosaka
2
  Daigo Hashimoto

17
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Runya Choi
3
  Latu Taufa

18
-- -- -- --
-- -- -- --
  Daichi Akiyama
4
  Warner Dearns
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Joe Launchbury
5
  Jacob Pierce

22
-- -- -- 1
2 -- -- --
  Pieter Stephanus du Toit
6
  Yoshitaka Tokunaga
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kazuki Himeno
7
  Takeshi Sasaki
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Lautaimi Fetuani
8
  Michael Leitch

19
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Kaito Shigeno
9
  Jack Stratton

20
-- -- -- 1
-- -- -- --
18
  Willem Jacobus Le Roux
10
  Tom Taylor
-- -- -- --
-- -- -- --
  Viliame Tuidraki
11
  Masaki Hamada

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Charlie Lawrence
12
  Burger Odendaal
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Yuki Okada
13
  Nicholas McCurran

23
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Taichi Takahashi
14
  Shohei Toyoshima
-- -- -- --
-- -- 1 --
  Tiaan Falcon
15
  Takuro Matsunaga
-- -- 2 --
REMPLACANTS
-- -- -- --
9
  Kenta Fukuda
16
  Masataka Mikami

1
-- -- -- --
-- -- -- --
5
  Isaiah Mapusua
17
  Mamoru Harada

2
-- -- -- --
-- -- -- --
10
  Rob Thompson
18
  Yuta Kokaji

3
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Will Tupou
19
  Shin Ito

8
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Shunsuke Asaoka
20
  Takahiro Ogawa

9
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Ryusei Kato
21
  Atsuki Kuwayama

11
-- -- -- --
1 -- -- --
13
  Shuhei Yamaguchi
22
  Kyosuke Kajikawa

5
-- -- -- --
 
23
  Taichi Mano

13
-- -- -- --
Copyright 2004-2023 SARL IT'S RUGBY