Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...

Match


17 Juin 2011 - 22h00
18 - 27
 Tonga  Italie
Essai
V.Iongi (54')
M.Malupo (80')
Transformation
K.Morath (80')
Penalité
E.Paea (12')
K.Morath (68')
Essai
R.Bocchino (3')
A.Pratichetti (50')
G.Venditti (73')
Transformation
T.Tebaldi (3',50',73')
Penalité
T.Tebaldi (19',42')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
20
  Ta'u Fainga'anuku
1
  Matias Aguero

17
-- -- -- --
-- -- -- --
16
  Atonio Halangahu
2
  Tommaso d'Apice

22
-- -- -- --
-- -- -- --
  Kisi Pulu
3
  Fabio Staibano

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Josh Afu
4
  Joshua Furno
-- -- -- --
-- -- -- --
  Emosi Kauhenga
5
  Marco Bortolami

21
-- -- -- --
-- -- -- --
  Sione Timani
6
  Francesco Minto
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Paula Kaho
7
  Luca Petillo

18
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Pasuka Mapakaitolo
8
  Ratu Manoa Seru Vosawai
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Soane Havea
9
  Tito Tebaldi
-- 2 3 --
-- -- 1 --
  Edmond Paea
10
  Riccardo Bocchino
-- -- -- 1
1 -- -- --
  Viliame Iongi
11
  Angelo Esposito

19
-- -- -- --
-- -- -- --
18
  Tomasi Sili
12
  Matteo Pratichetti
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Sukanaivalu Hufanga
13
  Andrea Pratichetti
-- -- -- 1
-- -- -- --
  William Helu
14
  Gianbattista Venditti
-- -- -- 1
1 -- -- --
  Mateo Malupo
15
  Durandt Gerber

20
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
2
  Semisi Telefoni
16
  Dario Chistolini

3
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Daniel Morath
17
  Andrea de Marchi

1
-- -- -- --
-- -- -- --
12
  Sione Fonua
18
  Valerio Bernabo

7
-- -- -- --
-- -- -- --
7
  Osaiasi Pepa Koloamatangi
19
  Giulio Toniolatti

11
-- -- -- --
-- -- -- --
1
  Latu Maleko
20
  Ruggero Trevisan

15
-- -- -- --
-- 1 1 --
13
  Kurt Morath
21
  Nicola Belardo

5
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Tevita Ula
22
  Andrea Manici

2
-- -- -- --
Copyright 2004-2021 SARL IT'S RUGBY