Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Date : 27 Avril 2024 - 06h00

-
36 - 27
Essai
S.Tamanivalu (11')
N.McCurran (19')
M.Collins (46',66')
J.Naikabula (51')
Transformation
H.Nakao (11',19',46',51')
Penalité
H.Nakao (2')
Carton
J.Naikabula (21')
Essai
S.Ozaki (40')
T.Miyazaki (64')
S.Emi (70')
I.Punivai (80')
Transformation
M.Takamoto (40')
N.Sanchez (70')
Penalité
M.Takamoto (17')

Fiche de match

E T P D C Liste des joueurs Liste des joueurs C D P T E
TITULAIRES
-- -- -- --
16
  Sena Kimura
1
  Yukio Morikawa

17
-- -- -- --
-- -- -- --
20
  Mamoru Harada
2
  Kosuke Horikoshi

22
-- -- -- --
-- -- -- --
17
  Yuta Kokaji
3
  Shinnosuke Kakinaga

16
-- -- -- --
-- -- -- --
  Warner Dearns
4
  Trevor Hosea

20
-- -- -- --
-- -- -- --
19
  Jacob Pierce
5
  Harrison Hockings
-- -- -- --
-- -- -- --
  Shannon Frizell
6
  Kanji Shimokawa
-- -- -- --
-- -- -- --
  Takeshi Sasaki
7
  Kai Yamamoto
-- -- -- --
-- -- -- --
22
  Michael Leitch
8
  Tamati Ioane

19
-- -- -- --
-- -- -- --
21
  Yuhei Sugiyama
9
  Naoto Saito

23
-- -- -- --
-- 4 1 --
  Hayata Nakao
10
  Mikiya Takamoto

18
-- 1 1 --
2 -- -- --
  Michael Collins
11
  Shota Emi
-- -- -- 1
1 -- -- --
  Nicholas McCurran
12
  Ryoto Nakamura

21
-- -- -- --
1 -- -- --
18
  Seta Tamanivalu
13
  Isaiah Punivai
-- -- -- 1
1 -- -- --
23
  Jone Naikabula
14
  Seiya Ozaki
-- -- -- 1
-- -- -- --
  Takuro Matsunaga
15
  Kotaro Matsushima
-- -- -- --
REMPLACANTS
-- -- -- --
1
  Teruo Makabe
16
  Kan Nakano

3
-- -- -- --
-- -- -- --
3
  Taufa Latu
17
  Kenta Kobayashi

1
-- -- -- --
-- -- -- --
13
  Taichi Mano
18
  Nicolas Sanchez

10
-- -- 1 --
-- -- -- --
5
  Shin Ito
19
  Sione Lavemai

8
-- -- -- --
-- -- -- --
2
  Daigo Hashimoto
20
  Sam Jeffries

4
-- -- -- --
-- -- -- --
9
  Motoki Tanaka
21
  Taiga Ozaki

12
-- -- -- --
-- -- -- --
8
  Yoshitaka Tokunaga
22
  Tatsuya Miyazaki

2
-- -- -- 1
-- -- -- --
14
  Futoshi Mori
23
  Genki Okoshi

9
-- -- -- --

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY